#RZECZoPOLITYCE: Polska gotowa na przyjazd papieża