VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki - Andrzej Arendarski