Bắt tài xế taxi hất cảnh sát lên nắp capô chạy suốt 20km