CPTTP sẽ tạo ra cơ hội và thách thức gì cho doanh nghiệp Việt?