VCCI phát động cuộc thi viết về doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019