Dansk Medvind Syd For Grænsen

Den danske vindmølleindustris eksport går, på trods af et fald i 2015, stadig strygende. Ifølge udenrigsministeriets eksportoversigt er eksporten faldet fra 1,065 milliarder kroner i 2015 til 1,035 milliarder kroner i 2016.