Instruktionsvideo för Marklyft

Marklyft är utan tvekan en av de bästa övningarna i vår arsenal när det gäller att bygga en stark och fungerande kropp. Att lyfta något tungt från marken är inte bara en av de mest vardagliga rörelserna vi utför, det är dessutom ett förträffligt sätt att bygga styrka. Marklyft har sedan länge varit en av kungligheterna i vårt övningsval på gymmet och har använts för att bygga benstyrka och jävlaranamma hos allt från kroppsbyggare till motionärer och elitidrottare. Men med stora vikter kommer också ett stort ansvar, och marklyftet är en övning som det kanske är extra viktigt att utföra rätt, men paradoxalt och olyckligt också en övning som många gör fel eller till och med avstår från att göra av samma anledning. Muscles har dammat av en gammal instruktionsvideo från vår egen Jakob Richloows hemsida som visserligen har ett par år på nacken men som vi ändå tycker ger en bra grund i hur övningen ska utföras.