3161 NE Vista Way, Mountain Home, ID 83647 (MLS #98715972)

3161 NE Vista Way, Mountain Home, ID 83647 (MLS #98715972)