Thủ tướng: “Doanh nghiệp Italy nhìn về phương Đông, hãy chọn Việt Nam”