1008 Hamilton St, Stoughton, WI 53589 (MLS #1868451)

1008 Hamilton St, Stoughton, WI 53589 (MLS #1868451)