Vanessa Bryant speaks on Kobe Bryant's Hall of Fame induction

Vanessa Bryant speaks on Kobe Bryant's Hall of Fame induction