कंपनीकडून HRA मिळत नसेल तर घरभाड्यात सवलत कशी मिळवाल ?

घरभाड्यामध्ये सवलत मिळवायची कशी ते जाणून घ्या.