Trẻ em - Tầm ngắm của đối tượng bắt cóc, tống tiền