“Nữ quái” bịt mặt, đội nón lá vào cửa hàng trộm điện thoại