Sở Y tế Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn bị hành hung