Tulsa Sheriff Apologizes to Eric Harris Family, Chastises Media