निवडणूक निकालानंतर कुठे गुंतवणूक करावी?

निवडणूक निकालानंतर कुठे गुंतवणूक करावी?