Đề xuât thu phí vào nội đô: "chưa thích hợp ở thời điểm hiện tại"