Anas exposé: Dissolve GFA immediately – Nii Lante to government