डेअरी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी का?

डेअरी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी का?