Truy tố cặp đôi đâm nữ nhân viên bán hàng, cướp tài sản