ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE TEŠKO DOLAZE DO POSLA, ILI NE RADE ZATO ŠTO IM SUPRUG ZABRANJUJE "Vreme je da se zakon primeni"

ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE TEŠKO DOLAZE DO POSLA, ILI NE RADE ZATO ŠTO IM SUPRUG ZABRANJUJE "Vreme je da se zakon primeni"