EVFTA sẽ là cánh cửa rộng lớn để doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Việt Nam