Bắt thêm đối tượng giả danh công an để kích động gây rối