#RZECZoPOLITYCE: Wielkie imprezy sportowe we Francji