Mette Bock udsatte sydslesvigere for et forhør om national identitet

Kulturminister Mette Bock (LA) fik torsdag lov til at trække på sin baggrund som journalist. I Sydslesvigteltet på Folkemødet på Bornholm udsatte hun to sydslesvigere for et forhør om national identitet i det danske mindretal. Sydslesvigsk Forenings (SSF) næstformand Gitte Hougaard-Werner og Grænseforeningens kulturambassadør Kjell Knudten måtte svare på ministerens spørgsmål foran et telt fyldt med lyttende folkemødegæster.