Bắc Giang: Thủ tục hành chính vẫn đang là “điểm đen” của tỉnh