Ông AN SUNG GU - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc).