7_Lektor Gitte Buch Hansen. _Når Geert Hallbäck og apokalyptikken er gode at tænke med. Eller - Hvorfor Paven ikke bør ændre i Fader Vor_