Πως μπορούμε να προλάβουμε ή να διαχειριστούμε το διαβήτη