VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki - Jarosław Gowin