Rörlighetsprogram - intro

Människan föds med perfekt rörlighet. Det är ingen hemlighet att det är en inaktiv livsstil i dagens samhälle som leder till att vi blir stela och tappar vår förmåga att utföra flera av de rörelser som vi sedan använder oss av när vi styrketränar.