Αλβανός διαλύει τις ελληνικές πινακίδες στη Δρόπολη