Ông Kim Eui Joong, Tùy viên Thương mại, Đại sứ quán Hàn Quốc.