Liturgia Wigilii Paschalnej 31 marzec 2018 r. - błogosławieństwo