בידוע שעשו שונא את יעקב: A Tanach Approach to Anti-Semitism