Khởi tố nhóm đối tượng gây rối, chống người thi hành công vụ