Phát hiện khí độc trong nhà máy có hơn 50 công nhân nhập viện