Mạo danh tướng quân đội nhận "xin việc" chiếm đoạt tiền tỷ