Naruto Shippuden: Kizuna Drive - Trailer Gameplay 4

Un altro trailer per il gameplay di Naruto Shippuden: Kizuna Drive.