2018 - Năm ghi dấu ấn của nỗ lực cắt giảm điều kiện kinh doanh