Cuối nắm, thận trọng với hoạt động siết nợ, đòi nợ