Doanh nghiệp Úc mong muốn đẩy mạnh hợp tác cùng doanh nghiệp Việt Nam

Đó là khẳng định của Ông Brian O’Gallaghe - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bắc Australia khi trao đổi với DĐDN trong chuyến thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.