#RZECZoBIZNESIE: Menedżerowie poszukiwani w nowych technologiach