លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន អប​អរសាទរ​ គណ​បក្ស​ប្រជា​ជនកម្ពុជា​​ ទទួល​បាន​លេខ​រៀង​ទី ២០ នៅលើសន្លឹក​ឆ្នោត

Parties express satisfaction with ballot slot positions (Embed)