Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

nói về bổ nhiệm lãnh đạo tại vinataba