wizerunek_polako_w_w_sieci.mov

Jesteś pewien, że to, co publikujesz w internecie, jest zgodne z prawem?