Khởi động cuộc thi sinh viên học viện ngân hàng với hành trình khởi nghiệp