Video Triều Tiên bày tỏ thiện chí bằng việc hủy bãi thử hạt nhân