Osei Kwame Despite's son Kennedy Osei arrives with his groomsmen